Il-Fgura

Membri tal-Kunsill

Print this page


Sindku Sur Pierre Dalli
Viċi-Sindku Sur Ray Deguara
Kunsillier Sur Charles Bonello
Kunsillier Sur Ryan Ellul
Kunsillier Sur Jesmond Zammit
Kunsillier Sur Mark Lombardo
Kunsillier Sur Rene` Zammit
Kunsillier Sur Saviour Camilleri
Kunsillier Sur Mario Fava

Segretarju Eżekuttiv:   Is-Sinjura Beverly Saliba

Sur Pierre Dalli - Sindku

Sorveljanza funzjonijiet tal-Kunsill
inkluż staff amministrattiv u ħaddiema
Finanzi
Sigurta'
Materjal informattiv u konsultazzjoni
Għaqdiet
Chairperson Kumitat Finanzi
Chairperson Interviewing Board
Chairperson Tenders Adjudication Board
Chairperson Sotto Kumitat Traffic Management
Membru Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid Corporate Image
Chairperson Sotto Kumitat - Residential parking scheme
Chairperson Sotto Kumitat Attivitajiet

Sur Ray Deguara - Viċi Sindku

Ħarġiet kulturali
Attivitajiet
Saħħa
Persuni bi bżonnijiet speċjali
Aċċessibilita`
Reklamar ta' toroq
Anzjani
Membru Kumitat Finanzi
Membru Interviewing Board
Membru Tenders Adjudication Board
Membru Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid
Membru Sotto Kumitat - Attivitajiet


Sur Charles Bonello

Kultura
Ambjent
Traffic Management
Membru Interviewing Board
Membru Sotto Kumitat Traffic Management
Membru Sotto Kumitat - Residential Parking Scheme

Sur Ryan Ellul

Dawl tat-Toroq
Oqsma Bini tal-Gvern
Posta
Materji legali
Membru Tenders Adjudication Board
Membru Sotto Kumitat - Residential Parking Scheme

Sur Jesmond Zammit

Ġonna Pubbliċi
Indafa
Bulky Refuse
Ġbir ta' skart
Membru Sotto Kumitat Traffic Management
Membru Sotto Kumitat - Residential Parking Scheme

Sur Mark Lombardo

Jum il-Fgura
Sports
Edukazzjoni
Membru Kumitat Finanzi
Membru Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid Corporate Image
Membru Sotto Kumitat Attivitajiet

Sur Rene` Zammit

Informazzjoni Teknoloġika, inkluż edukazzjoni
Corporate Image li tinkludi l-fuljett, letterheads u emails
Sit elettroniku
Live streaming tal-laqgħat tal-Kunsill
Komunita' Kummerċjali
Chairperson Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid Corporate Image

Sur Saviour Camilleri

Infrastruttura
Ċentru Ċiviku (inkluż kunċett one-stop shop)
Membru Interviewing Board
Membru Tenders Adjudication Board
Membru Sotto Kumitat Traffic Management
Membru Sotto Kumitat - Residential Parking Scheme

Sur Mario Fava

Programmi u Fondi tal-Unjoni Ewropeja
Ħidma Internazzjonali
Żgħażagħ (inkluż skambji)
Membru Kumitat Finanzi
Membru Sotto Kumitat Attivitajiet